API

HTTP Method POST
API URL https://toptuongtac.com/api/v2
Response format JSON

Service list

Parameters Description
key API KEY
action services
Example response
[
  {
    "service": 95,
    "name": "Tim Tiktok, giá rẻ	 ",
    "type": "Default",
    "category": "Tăng Tim Tiktok - Tiktok ",
    "rate": "0.90",
    "min": "100",
    "max": "10000",
  },
  {
    "service": 124,
    "name": "Tăng mắt livestream 30 phút Việt	 ",
    "type": "Default",
    "category": "Tăng Mắt Livestream Tiktok - Tiktok",
    "rate": "15",
    "min": "20",
    "max": "10000",
  }
  ]
  

Add order

Parameters Description
key API KEY
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
Example response
{
  "order": 23501
  }
  

Order status

Parameters Description
key API KEY
action status
order Order ID
Example response

                

Multiple orders status

Parameters Description
key API KEY
action status
orders Order IDs separated by comma
Example response

                

User balance

Parameters Description
key API KEY
action balance
Example response
{
  "balance": "100000",
  "currency": "VND"
  }
  
Cấp bậc tài khoản
 • 1.
  Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
 • 2.
  Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
 • 3.
  Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.